Rabu, 8 Ogos 2012

MENGESAN MAKNA KATA ATAU FRASA DALAM WADAH SISWA BIL 2/2012

TAJUK: BERBUDI BAHASA CERMINAN PERIBADI MULIA ms 4 -5
1.  leluhur  = amalan nenek moyang
2.  luhur  =  kemuliaan
3.  globalisasi  =  peringkat antarabangsa
4.  manifestasi  =  memperlihatkan
5.  dicitrakan  =  digambarkan
6.  aset  =  nilai
7.  prosedur  =  mengikut tatacara yang ditetapkan
8.  kompromi  =  bertolak ansur
9.  institusi kekeluargaan = satu kelompok individu yang mempunyai hubungan kekeluargaan
10. interaksi sosial = hubungan ahli dalam masyarakat

LATIHAN 1
Sila bina ayat yang tepat daripada SEMUA perkataan yang anda di atas.

LATIHAN 2
Berdasarkan petikan ini, senaraikan TIGA kata hikmat dan TIGA peribahasa.

LATIHAN 3
Huraikan maksud kedua-dua pantun yang terdapat dalam petikan tersebut. 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan