Jumaat, 28 Ogos 2009

ULANG TAHUN KEMERDEKAAN KE-52:UCAPAN KPPM

PERUTUSANKETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIATAN SRI DATO’ HJ AMINUDDIN BIN HJ MOHD DOMSEMPENA SAMBUTAN ULANG TAHUNKEMERDEKAAN NEGARA KALI KE-52
Bismillahir Rahmannir Rahim,Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan SalamSejahtera.
1. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Ilahi keranadengan limpah kurnia-Nya kita dapat menyambut UlangTahun Kemerdekaan Kali Ke-52 pada tahun ini.Sesungguhnya, kemerdekaan ini amat bermakna kepada kitakerana kemerdekaan, kedaulatan dan kemakmuran negaraterus terpelihara. Nikmat yang sedang kita kecapi ini tidakternilai harganya dan bukanlah diperoleh dengan cara yangmudah tetapi hasil daripada pengorbanan dan perjuanganpara pemimpin kita pada masa lampau.
2. Kemerdekaan yang dinikmati kini dapat dikekalkan melaluiperpaduan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum.Kepentingan perpaduan rakyat ini juga ditegaskan olehPerdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Mohd Najib TunRazak melalui konsep 1MALAYSIA yang juga Tema HariKebangsaan kali ini “Rakyat didahulukan Pencapaiandiutamakan.” 1 MALAYSIA ini akan mewujudkankesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan negara. Selainitu, konsep ini dapat menimbulkan semangat patriotik iaituperasaan kasih, sayang dan cinta akan negara.
3. Melalui 1MALAYSIA, pendidikan dan pengetahuan adalahantara prasyarat penting kelangsungan hidup (survival)negara untuk mencapai kemajuan. Peluang murid-muriduntuk berinteraksi berasaskan kurikulum dan penekanannilai-nilai murni akan dapat menemukan rakyat Malaysiapada satu titik persamaan iaitu perpaduan. Perpaduan yang dipupuk sejak di bangku sekolah ini akan dapat menjanakeharmonian hidup bermasyarakat dan sekali gus kita dapatsama-sama berganding bahu membangunkan negara supayadapat duduk sama rendah, ke arah sebuah negara maju.
4. Selain itu, pendidikan dan pengetahuan dapat diperolehmelalui pembacaan. Budaya membaca mampu memperkayadan membuka minda dengan ilmu pengetahuan danseterusnya membangunkan masyarakat. Bermula denganamalan membaca, akan bercambahlah minda yang kreatif daninovatif . Sesuatu tamadun mampu dirancang dan dibinadengan hebat serta dilonjakkan dengan pemikiran yangrasional di samping iltizam yang konsisten untuk memacukegemilangan. Oleh itu, murid-murid perlu mengamalkanbudaya ilmu ini untuk memastikan kecemerlangan diri dalampembentukan modal insan minda kelas pertama kerana”Bangsa Membaca Bangsa Berjaya”.
Guru-guru dan murid-murid yang dikasihi,
5. Kemerdekaan yang dicapai ini mempunyai kaitan denganrakyat yang berjiwa kental dan inginkan kedaulatan. Rakyatyang berjiwa merdeka ialah rakyat yang mempunyai sifatsifatberdikari, berdaya maju, berdaya saing dan mempunyaiminda yang terbuka.
6. Pencemaran nilai budaya dan bangsa merupakan cabaranyang berat yang perlu ditangani oleh guru. Lantaran itu,kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni merupakan agendapenting untuk menyemarakkan dan menyemaikannya kedalam jiwa setiap rakyat Malaysia. Di peringkat sekolah,guru-guru perlu mendidik murid-murid termasuklah budibahasa dan berakhlak mulia. Berdisiplin, bertegur sapa,hormat-menghormati, tutur kata yang sopan, bersedia memohon maaf, mentaati peraturan sekolah danmengutamakan kebersihan serta kesihatan adalah antarasikap yang patut diamalkan.
7. Terdapat segelintir murid yang melanggar peraturan dandisiplin sekolah malah mula terlibat dengan kegiatan jenayahseperti mencuri, peras ugut serta menagih dadah. Separuhdaripada kes pelanggaran disiplin yang berlaku ini adalahberpunca daripada murid itu sendiri seperti sentiasa bersifatmenentang, nakal, malas dan bertindak mengikut perasaan.Kebiasaannya rakan sebaya sangat berpengaruh dalamtingkah laku murid. Di luar rumah pula, murid berdepandengan pelbagai situasi yang banyak mempengaruhi corakkehidupan mereka. Oleh itu, pembinaan jati diri yang kukuh perlu diterapkan ke dalam diri setiap murid sebagai benteng yang mampu mengawal mereka dari melibatkan diri dalamsebarang kegiatan negatif.
8. Dalam hal ini, Kementerian Pelajaran memperkenalkan konsep “Sekolah Penyayang” bertujuan melahirkan muridyang berketrampilan, sekali gus membendung salah lakumurid. Konsep “Sekolah Penyayang” menekankan nilaisayang-menyayangi dan mewujudkan kemesraan antara gurudengan murid serta warga sekolah dengan ibu bapa sertamasyarakat setempat. Apabila wujudnya kemesraan ini,murid akan sentiasa berasa seronok berada di sekolahdisamping menimbulkan rasa sayang terhadap sekolahjusteru merasa bertanggungjawab menjaga nama baik sertareputasi sekolah.
9. Memandangkan penularan wabak H1N1 kini, warga sekolahperlu menjaga kesihatan dan kebersihan diri. Berdasarkan laporan terkini, saban hari ada sahaja kes baru yang dikesansama ada virus yang diimport manpan kes jangkitan di dalamnegara, kita perlu sama-sama melakukan sesuatu untuk mengelakkan diri daripada ancaman H1N1 ini. Oleh hal yang demikian, warga sekolah tidak perlu cemas dan mestimematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa bagimengelakkan penularan wabak yang asalnya tercetus diAmerika Syarikat dan Mexico ini.
10. Generasi yang sihat dan berjiwa merdeka adalahgenerasi yang sensitif terhadap maruah dan martabatnegaranya. Justeru, mereka sanggup berkorban dalam apabentuk jua demi tanah air tercinta supaya sejarah lama tidakberulang kembali. Generasi inilah yang akan menjana kekuatan dan kemajuan negara pada masa hadapan. Oleh itu,besarlah harapan negara agar murid-murid sebagai generasi yang diharapkan dapat mengisi kemerdekaan negara dengan penuh bermakna.
11. Akhir kata, saya ingin mengucapkan Selamat Menyambut Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Kali Ke-52. Marilah kita bersama-sama mengukuhkan perpaduan sesama kita. Di samping itu, kita memperbaharu tekad untuk menghayati erti kemerdekaan yang kita nikmati ini agar dapat menjadikan negara kita berada di mercu kegemilangan.
1MALAYSIA“Rakyat didahulukan, Pencapaian diutamakan.” MERDEKA…MERDEKA…MERDEKA...!

Tiada ulasan:

Catat Ulasan