Khamis, 25 Jun 2009

SEJARAH SISTEM EJAAN RUMI BM

Sebelum abad ke-19, sistem ejaan bahasa Melayu banyak dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit dan bahasa Arab. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan kepada batu-batu bersurat yang ditemui di sekitar Nusantara yang menggunakan bahasa Melayu sebagai medium untuk menyampaikan maklumat. Oleh hal yang demikian, untuk mengkaji sistem ejaan bahasa Melayu sebelum kurun ke-19 eloklah dikaji berdasarkan batu-batu bersurat tersebut.

Antara batu-batu bersurat tersebut ialah batu bersurat yang bertarikh 683 masihi. Batu bersurat itu ialah Batu Bersurat Kedukan Bukit yang dijumpai di Palembang. Seterusnya Batu Bersurat Talang Tuwo yang bertarikh 684 masihi. Diikuti oleh Batu Bersurat Karang Berahi yang di jumpai di Sg. Merangin, Hulu Sg. Jambi bertarikh 686 masihi. Batu bersurat yang bertarikh 686 masihi iaitu Batu Bersurat Kota Kapur di jumpai di Bangkahulu. Di ikuti Batu Bersurat Kertanagara pada tahun 1285 masihi. Batu Bersurat Pagar Ruyong pula bertarikh 1356 masihi. Batu bersurat yang terakhir telah dijumpai bertarikh 1375 masihi iaitu Batu Bersurat Surawasa yang dijumpai di Hulu Sg. Batang hari.

Bagi mengkaji dengan lebih terperinci bentuk dan sistem ejaan bahasa Melayu sebelum kurun ke-19 terutamanya bahasa Melayu kuno, berikut ditunjukkan teks tulisan yang dijumpakan pada batu bersurat tertua iaitu batu bersurat Kedukan Bukit yang dijumpakan di Palembang. Antara ayat yang terdapat pada teks pada batu bersurat tersebut adalah itu ialah ‘Swasti Shri’ yang bermaksud selamat dan bahagia. ‘Shokawarsatito 605 Ekadoshi’ pula bermaksud dalam syaka 605, pada sebelas. ‘Shuklapaksa Wulan Waishokha Dapunta’ telah diberi makna sebagai hari bulan terang dari bulan. ‘Hiyang naik disambau mengalap Siddhayantra’ pula bermaksud waisyakha Baginda naik kapal mencari untungnya. ‘Di Sartami Shuklapaksa Wulan’ bermaksud pada tujuh hari bulan terang dari bulan. ‘Jyestha dapunta hiyang marlapus dari Minanga Tamwan’ membawa maksud Jyestha Baginda berangkat dari muara Tamvan (Tamvar?).

‘Mamawa jang bala dua laksa’ pula bermaksud membawa bala dua laksa. ‘Dangan…. dua ratus’ pula di maknakan dengan dengan...dua ratus. ‘Tsyara disambau dangan jalan’ pula dimaksudkan dengan pawang di kapal yang jalan kaki. Manakala ‘Saribu tlu ratus sapuloh dua’ bermaksud seribu dua ratus tiga belas. ‘Datang Di matajap’ bermaksud datang di Matajap (Mataya). ‘Sukhotshitta’ bermaksud sukacita. ‘Di pantshami shluklapaksa Wulan’ bermaksud pada lima hari bulan terang dari bulan. ‘…..loghu mudik datang’ bermaksud belajar mudik datang. ‘Marwuat manuo…Syriwijaya’ bermaksud membuat benua … Sriwijaya’. ‘Jayasiduhayatia subhiksa’ pula di maksudkan dengan kota yang jaya, yang bahagia, dan yang makmur.
Ismail Hamid dalam bukunya Masyarakat dan Budaya Melayu merumuskan bahawa tidak terdapat letupan bilabial bersuara tetapi digunalkan vokal bilabial, misalnya perkataan wulan (bulan), wanyak (banyak) dan wuat (buat) dalam teks yang ditemukan pada batu bersurat tersebut. Kedua, huruf e pepet tidak digunakan atau ditulis dengan vokal a, misalnya dengan ditulis dngan atau dangan. Ketiga awalan ber- ditulis dalam bahasa Melayu kuno dalam bentuk mar-, misalnya marlepas (berlepas) dan marwat (berbuat).Keempat, awalan ni- dahulu adalah sama dengan awalan di- sekarang misalnya niparwat (diperbuat) dan nikenai (dikenai). Jadual di bawah menunjukkan perbandingan antara ejaan pada Batu Bersurat Kedukan Bukit dengan ejaan bahasa Melayu moden.

Secara amnya, teks pada batu-batu bersurat membuktikan perkataan bahasa Melayu kuno banyak dipinjam dari bahasa Sanskrit. Tulisan pada batu bersurat ini menggunakan tulisan Kawi dan Nogori yang berasal dari Pallava di India. Namun pada kurun ke-13 & ke-14, tulisan bahasa Melayu telah menggunakan huruf arab yang dikenali sebagai tulisan jawi. Hal ini dapat dibuktikan dengan terjumpanya batu bersurat Kuala Berang.
Huruf-huruf jawi terdiri daripada 29 huruf-huruf arab dan 5 huruf yang dicipta oleh orang Melayu. Ejaan-ejaan jawi telah disesuaikan dengan lidah orang melayu. Menurut Prof. S.M Naquib Al-Attas, 5 huruf tersebut ialah ‘ca’, ‘nga’, ‘pa’, ‘ga’, dan ‘nya’. Menurut Omar Awang pula huruf ‘ca’ dan ‘ga’ diambil dari huruf parsi.

Bermula kurun ke-16, rujukan tentang ejaan bahasa Melayu telah diperkaya oleh sarjana asing dan tempatan. Pada1521, Pigafetta, seorang kelasi Itali telah berlayar bersama dengan Magellan dan singgah di Pulau Tidora dan menyusun daftar kata Melayu-Itali iaitu daftar kata bahasa Melayu tertua.

Pada 1603 pula, Spraeck Ende Wood, gabenor Belanda di Ambon telah menerbitkan ‘Book in do Malaysche ende Madagaskar Talen o Frederick De Houtman. Buku ini ditulis dalam bahasa Belanda dan mengandungi senarai BM dan Madagascar. Tun Seri Lanang telah merawikan Sejarah Melayu pada 1612.

Pada 1613, Paderi Dovie Haex telah menyusun sebuah kamus Melayu-Latin dan Latin-Melayu untuk tujuan penyebaran agama kristian. Kamus ini dikenali sebagai Pretionarium Malaicum-Latinum et Latinum. Kamus ini juga membicarakan tentang tatabahasa misalnya imbuhan meN-, peN-, beR-, dan sebagainya. Kamus Belanda-Melayu dan Melayu-Belanda telah ditulis oleh Caspar Wittans dan Sebastian Danckaerts di The Hague 1623.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan