Rabu, 8 Ogos 2012

MENGESAN MAKNA KATA ATAU FRASA DALAM WADAH SISWA BIL 2/2012

TAJUK: BERBUDI BAHASA CERMINAN PERIBADI MULIA ms 4 -5
1.  leluhur  = amalan nenek moyang
2.  luhur  =  kemuliaan
3.  globalisasi  =  peringkat antarabangsa
4.  manifestasi  =  memperlihatkan
5.  dicitrakan  =  digambarkan
6.  aset  =  nilai
7.  prosedur  =  mengikut tatacara yang ditetapkan
8.  kompromi  =  bertolak ansur
9.  institusi kekeluargaan = satu kelompok individu yang mempunyai hubungan kekeluargaan
10. interaksi sosial = hubungan ahli dalam masyarakat

LATIHAN 1
Sila bina ayat yang tepat daripada SEMUA perkataan yang anda di atas.

LATIHAN 2
Berdasarkan petikan ini, senaraikan TIGA kata hikmat dan TIGA peribahasa.

LATIHAN 3
Huraikan maksud kedua-dua pantun yang terdapat dalam petikan tersebut. 

Khamis, 2 Ogos 2012

BUDI BAHASA PANCARAN HATI


Bahasa yang dituturkan oleh seseorang merupakan pancaran akal budi dan rasa hati. Melalui bahasa, seseorang itu akan menuturkan apa-apa yang tersurat dan tersirat dari hati dan fikiran.
Bahasa yang baik akan memberikan manfaat kepada orang lain dan diri sendiri. Bahasa juga menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan dalam hubungan dengan orang lain. Pembangunan dan kemajuan yang sempurna itu merupakan paduan antara pembangunan dan kemajuan kerohanian dengan kebendaan.
Budi bahasa merupakan antara unsur kerohanian yang penting. Kepentingan budi bahasa dalam pembangunan dan kemajuan menyumbang kepada pembentukan tamadun. Secara jelas, bahasa menjadi media sosial, media perdagangan, media politik, media penyebaran ilmu pengetahuan, media pendidikan dan yang lebih utama, media penyebaran dakwah Islamiah.
Al-Quran memberikan sumbangan yang besar kepada bahasa manusia, terutamanya kepada bahasa Arab. Al-Quran menaikkan taraf bahasa Arab sebagai salah satu bahasa utama dunia dan menjadikan beberapa bahasa tempatan muncul sebagai lingua franca, baik di Afrika, Eropah mahupun Asia. Sumbangan al- Quran terhadap bahasa Parsi, Turki dan Melayu begitu jelas sekali.


Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Julai 2012.

Rabu, 1 Ogos 2012


SOALAN KARANGAN BAHASA MELAYU BAHAGIAN A 
(30 MARKAH)

Huraikan pendapat anda tentang amalan-amalan yang dapat membentuk masyarakat yang berbudi bahasa di negara kita.  Anda boleh menggunakan cadangan isi di bawah untuk membantu anda.  Panjang huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.

·         Mengucapkan salam apabila bertemu
·         Membantu orang yang memerlukan
·         Mengutamakan tempat duduk kenderaan awam untuk orang yang lebih tua
·        Tunduk apabila melintas di hadapan orang yang lebih tua.