Ahad, 30 Ogos 2009

PERKEMBANGAN PEPERIKSAAN DI MALAYSIA


PERKEMBANGAN PEPERIKSAAN


1956
Unit Peperiksaan ditubuhkan
Peperiksaan Overseas Senior Cambridge (OSC) dimansuhkan

1957
Malayan Secondary School Entrance Examination (MSSEE) diperkenalkan
Peperiksaan Lower Certificate of Education (LCE) diperkenalkan
Peperiksaan School Certificate (SC)/Federation of Malaya Certificate (FMC) diperkenalkan

1960
Peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (SRP) diperkenalkan

1962
Peperiksaan Sijil Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu (SPPTM) diperkenalkan

1963
Malayan Secondary School Entrance Examination (MSSEE) dimansuhkan

1964
Peperiksaan Malaysia Certificate of Education (MCE) menggantikan peperiksaan Peperiksaan Federal of Malaya Certificate (FMC)Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) menggantikan peperiksaan SPPTM

1967
Peperiksaan Penilaian Darjah Lima (PPDL) diperkenalkanKertas peperiksaan bentuk objektif mula digunakan dalam peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran /Lower Certificate of Education (SRP/LCE) dan Peperiksaan Penilaian Darjah Lima (PPDL)Pemprosesan menggunakan komputer diperkenalkan

1968
Kertas tunggal Bahasa Melayu/Malay diperkenalkan dalam peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (SRP)/Lower Certificate Education (LCE) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Malaysia Certificate Education (MCE)

1969
Peperiksaan Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia (SPVM)/ Malaysia Certificate of Vocational Education (MCVE) diperkenalkan Kertas Bahasa Melayu/Malay ditukar nama kepada Bahasa Malaysia dalam peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran(SRP)/Lower Certificate of Education (LCE)

1970
Kertas Bahasa Melayu/Malay ditukar nama kepada Bahasa Malaysia dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Malaysia Certificate Education (MCE)

1972
Ujian Lisan Bahasa Malaysia bagi peperiksaan Lower Certificate of Education (LCE) diperkenalkanUjian Lisan Bahasa Inggeris bagi peperiksaan SRP diperkenalkanPeperiksaan Sijil Perdagangan Malaysia (SPDM)/ Malaysia Commercial Certificate Examination (MCCE) diperkenalkan

1973
Ujian Darjah Tiga (UDT) dan Ujian Lisan Bahasa Malaysia bagi SPM/MCE diperkenalkan

1976
Peperiksaan Bahasa Malaysia (Julai) diperkenalkan
1978
Tanggungjawab mengendalikan MCE diambil alih oleh Lembaga Peperiksaan daripada Cambridge. Semua murid tingkatan tiga di sekolah menengah di Semenanjung dan Sabah mengambil peperiksaan SRP sahaja

1980
Peperiksaan SPM menggantikan MCE di seluruh Semenanjung Malaysia dan Sabah
1981
Peperiksaan Sijil Vokasional Malaysia (SPVM) menggantikan peperiksaan Malaysia Certificate of Vocational Education (MVVE) diperkenalkan

1982
Ujian Darjah Tiga (UDT) dimansuhkan

1983
Ujian Lisan Bahasa Malaysia bagi LCE dan Ujian Lisan Bahasa Inggeris bagi SRP dimansuhkan

1985
SRP menggantikan LCE sepenuhnya

1986
Peperiksaan Penilaian Darjah Lima (PPDL) dimansuhkan. Peperiksaan SPM Menggantikan peperiksaan MCE Sepenuhnya

1988
Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) diperkenalkan di semua sekolah. Peperiksaan Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia (SPVM) ditukar menjadi Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV)

1992
Kertas Bahasa Malaysia ditukar nama balik kepada Kertas Bahasa Melayu dalam peperiksaan SRP dan SPM

1993
Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) menggantikan SRP sepenuhnya mengikut Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)

1995
Peperiksaan SPM (Julai) bagi mata pelajaran tunggal Matematik diperkenalkan

1996
Peperiksaan Penilaian Tahap Satu (PTS) diperkenalkan

1997
Kertas Sains Bertulis dan Penilaian Kerja Amali (Peka) dalam UPSR diperkenalkan

1998
Peperiksaan Amali bagi mata pelajaran Sains Tulen dalam SPM diganti dengan PEKA

1999
Peperiksaan SPDM dimansuhkan

2000
Peperiksaan SPM (Julai) ditukar menjadi Sijil Pelajaran Malaysia Ulangan (SPMU (U))Sistem Pensijilan Terbuka diperkenalkan di peringkat SPM

2001
Penilaian Tahap Satu (PTS) dimansuhkan

2002
Ujian Lisan Berdasarkan Sekolah (ULBS) bagi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris SPM diperkenalkan dan dimulakan dalam Tingkatan

2003
Mata Pelajaran Vokasional (MPV) diperkenalkan dalam peperiksaan SPMMata pelajaran Matematik, Sains dan Teknikal bagi peperiksaan UPSR, PMR, dan SPM ditaksir dalam dwibahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

2006
Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) diperkenalkan dan dimulakan dalam Tingkatan 4

PERBINCANGAN LANJUTAN
BAHASA MELAYU SPM 2009
OLEH
RAMLI BIN YAHYA
GURU CEMERLANG BM
SMK. SENGGARANG, BATU PAHAT.
KERTAS 1

BAHAGIAN A
Tema diberikan secara tersurat / tersirat berdasarkan bahan rangsangan
Isi dalam bahan rangsangan membantu pelajar merangka dan menulis karangan
Pelajar perlu meneliti tugasan soalan (huraikan / jelaskan / bincangkan dll)
JUMLAH ISI YANG DICADANGKAN 3 ISI LENGKAP
HURAIAN ISI : 5W1H
CONTOH LEBIH DARIPADA 2 SETIAP ISI PENTING
PERIBAHASA / SIMPULAN BAHASA / COGAN KATA

BAHAGIAN A DAN BAHAGIAN B

TAJUK PENTING SPM 2009
NILAI-NILAI MURNI
KEBERSIHAN DIRI
GENGSTERISME
GOTONG-ROYONG
PENGGUNAAN KOMPUTER
AKTIVITI SUKAN
MEMBACA
KEGIATAN KOKURIKULUM
PELAJAR CEMERLANG
BUDI BAHASA

CARA MENGHURAIKAN ISI KARANGAN
Pendahuluan
Ayat 1 – Isu semasa tentang bahan (kitar semula)
Ayat 2 – Huraian (mengapa )- mengapa program ini perlu diwujudkan secara umum
Ayat 3 – Huraian (bagaimana)- bagaimana proses kitar semula dan kesan secara umum
Ayat 4 – Kaitkan kehendak soalan (kata kunci soalan)
*Masukkan peribahasa yang sesuai

Bahagian isi
Ayat 1 – Idea utama (Isi 1@2@3)
Ayat 2 – Huraian (mengapa)
Ayat 3 – Huraian (bagaimana/kesan)
Ayat 4 – Contoh / bukti
Ayat 5 – Rumusan terhadap isi 1@2@3
*Masukkan peribahasa yang sesuai

Bahagian penutup
Ayat 1 – Kesimpulan ( tegaskan tema atau kata kunci soalan)
Ayat 2 – Cadangan terhadap tema
Ayat 3 – Harapan terhadap cadangan yang diberikan
Ayat 4 – Peribahasa/cogan kata/kata-kata hikmat dan sebagainya.
KERTAS 2
RUMUSAN
FORMULA PENDAHULUAN

u FP + 1 UL + KS
– FRASA PENDAHULUAN + SATU UNSUR LAIN + KETERANGAN SOALAN
u Petikan membincangkan (FP) PERANAN (1UL) penubuhan badan khas bagi membantu pesakit kronik (KS).

TEMA DAN KATA KUNCI SOALAN:
(TEMA SAMA DENGAN CADANGAN TAJUK KARANGAN)

u NILAI-NILAI MURNI (KAEDAH PENERAPAN)
u KEBERSIHAN DIRI (CARA PENJAGAAN)
u GENGSTERISME (LANGKAH PENGAWALAN)
u GOTONG-ROYONG (KEBAIKAN AKTIVITI)
u PENGGUNAAN KOMPUTER (FAEDAH)
u AKTIVITI SUKAN (KEPENTINGAN)
u MEMBACA (CARA MENGGALAKKAN)
u KEGIATAN KOKURIKULUM (FAEDAH)
u PELAJAR CEMERLANG (CARA MELAHIRKAN)
u BUDI BAHASA (USAHA UNTUK

SOALAN PEMAHAMAN PROSA MODEN
(CADANGAN SOALAN YANG BELUM KELUAR)

u CERPEN TG. 4
– LAMBAIAN MALAR HIJAU
u PENGORBANAN GURU
– ANYYS SHOPILEA
u NILAI PERSAHABATAN
u DRAMA TG. 4
– SERUNAI MALAM
u CINTA AKAN TANAH AIR

u CERPEN TG. 5
– VIRUS ZEL UNTUK ABAH
u DRAMA TG. 5 (JUN 2009)
– KERUSI

PEMAHAMAN PROSA TRADISIONAL
(CADANGAN SOALAN YANG BELUM KELUAR)

u TINGKATAN LIMA
– SABOR
u PERWATAKAN SABOR
u TINDAKAN TANPA USUL PERIKSA

u CERITA BAYAN TIADA MENURUT KATA IBU BAPANYA (T4)
u ASAL USUL RAJA KECIL
u KEZALIMAN MEMBAWA PADAH
u KEPAHLAWAN TUN BERAHIM BAPA
PEMAHAMAN PUISI
(CADANGAN SOALAN YANG BELUM KELUAR)
TG 4
u ANAK LAUT
u JALAN-JALAN RAYA KOTAKU
u MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN
u SELOKA PAK KADUK
TG. 5
u DUHAI PENTAKSIR
u SYAIR KELEBIHAN ILMU

PENGETAHUAN TATABAHASA

JENIS-JENIS AYAT
u AYAT AKTIF
u AYAT PASIF
u AYAT SONGSANG
u AYAT MAJMUK
u AYAT TUNGGAL
– AYAT PENYATA
– AYAT SERUAN
– AYAT PERMINTAAN
– AYAT TANYA

BENTUK SOALAN 3(b)
MENYAMBUNG AYATDARIPADA 10 AYAT MENJADI 3 AYATMEMISAHKAN AYATDARIPADA 3 AYAT MENJADI 10 AYATMENUKARKAN AYATCAKAP AJUK KEPADA CAKAP PINDAHCAKAP PINDAH KEPADA CAKAP AJUKDIOLOG KEPADA LAPORANLAPORAN KEPADA DIALOGAKTIF KEPADA PASIFPASIF KEPADA AKTIFSONGSANG KEPADA BIASABIASA KEPADA SONGSANG

15 KATA MAJMUK YANG DIEJA SECARA BERCANTUM

ANTARABANGSA, BERITAHU, BUMIPUTERA, JAWATANKUASA, KAKITANGAN, KERJASAMA, OLAHRAGA, MATAHARI, SETIAUSAHA, SUKARELA, SURUHANJAYA, TANDATANGAN, TANGGUNGJAWAB, WARGANEGARA, PESURUHJAYA

PENGGUNAAN FRASA ADJEKTIF SEBAGAI DARJAH PENGHABISAN
PENGGUNAAN KA BERSAMA DARJAH PENGHABISAN MENGIKUT CARA:
u se+KA+gandaan+KN (sepandai-pandai tupai)
u ter-+KA (terpandai, terbaik, tercantik)
u paling + KA (paling lazat, paling tinggi)
u KA+sekali (tinggi sekali, baik sekali)
u ter- + amat/sangat + KA (teramat pandai)
u amat/sungguh/sangat + KA + sekali (amat pandai sekali, sangat merdu sekali
KEKELIRUAN:
u ter- + KA = Tidak perlu diikuti ‘sekali’
u paling + KA = Tidak perlu diikuti “sekali’
KATA NAFI DALAM BAHASA MELAYU

u UNSUR YANG MENYATAKAN MAKSUD NAFI ATAU NEGATIF KEPADA UNSUR UTAMA DALAM PREDIKAT ITU.
u TERDAPAT DUA BENTUK UNSUR NAFI IAITU:
u bukan
u tidak
u KATA NAFI bukan BOLEH MENAFIKAN FN DAN FSN.
u KATA NAFI tidak BOLEH MENAFIKAN FK DAN FA
u KATA NAFI bukan BOLEH JUGA HADIR BAGI MENAFIKAN MAKSUD FK DAN FA, JIKA KEDUA-DUANYA MENDUKUNG MAKSUD “PERTENTANGAN MAKLUMAT”.
CONTOH AYAT: ‘bukan”
u Itu bukan sekolahnya.
u Projek itu bukan usaha saya.
u Wang itu bukan daripadanya.
u Kereta api itu bukan dari Kulai.
u Hadiah itu bukan untuk bapa.
u Faedahnya bukan bagi saya sahaja.
u Buku itu bukan daripada cikgu.
CONTOH AYAT: ‘tidak”
u Mereka tidak datang semalam.
u Dia tidak menjemput saya.
u Bapa saya tidak kuat lagi.
u Suratnya tidak berapa panjang.
u Sekolah itu tidak ramai pelajar.
u Bangunan itu tidak mendapat kelulusan kerajaan.
CONTOH AYAT: ‘maksud pertentangan”
u Budak-budak itu bukan hendak belajar, tetapi hendak bermain sahaja.
u Ali bukan pandai sangat, tetapi rajin.
u Mereka datang bukan hendak bermusuh sebaliknya hendak berbaik-baik.
u Ucapannya bukan menghina kita, tetapi menyatakan kebenaran.
u Perangainya bukanlah buruk sangat, hanya sekadar tidak manis.

SUSUNAN AYAT BIASA
u KEDUDUKAN SUBJEK DI HADAPAN PREDIKAT
u CONTOH:
– Cikgu itu telah memenangi hadiah pertama.
– Setengah-setengah bangunan lama itu masih kukuh lagi.
– Kebanyakan calon peperiksaan tidak memahami soalannya.

SUSUNAN AYAT SONGSANG
u KEDUDUKAN PREDIKAT DI HADAPAN SUBJEK
CONTOH:
u Baik sungguh perangainya. (Perangainya baik sungguh)
u Berjaya juga akhirnya pendaki itu. (Pendaki itu berjaya juga akhirnya)
u Masih belum sampai pegawai itu. (Pegawai itu masih belum sampai)

KAJIAN NOVEL
(CADANGAN SOALAN)
u Persamaan nilai murni yang dimiliki watak utama kedua-dua novel
u Persamaan pengajaran yang ada pada watak utama kedua-dua novel
u Perbandingan latar masa dalam kedua-dua buah novel
u Penggunaan gaya bahasa dalam kedua-dua buah novel
u Perwatakan watak utama yang boleh kita teladani dalam novel yang anda kaji
u Peranan watak wanita selain watak utama dalam novel yang anda kaji
u Peranan watak lelaki selain watak utama dalam novel yang anda kaji
CONTOH ASPEK GAYA BAHASA DALAM NOVEL
u DIKSI
u AYAT
u PERSONIFIKASI
u SIMILE
u METAFORA
u HIPERBOLA
u SINKOF
CONTOH ASPEK BINAAN PLOT DAN TEKNIK PLOT
u BINAAN PLOT
u EKSPOSISI
u PERTENGAHAN
u PENGAKHIRAN
u TEKNIK PLOT
u IMBAS KEMBALI
u IMBAS MUKA
u SASPENS/SUSPENS
u KONFLIK
u DIALOG/MONOLOG/MONOLOG DALAMAN

ANDAIAN SOALAN YANG BELUM KELUAR
u NOVEL DI HADAPAN PULAU
u NOVEL PUTERA GUNUNG TAHAN

LATAR MASA ?
GAYA BAHASA?
TEKNIK PLOT?
PERBANDINGAN DUA BUAH NOVEL?
PERSAMAAN DUA BUAH NOVEL ?

SEMOGA ANDA BERJAYA DENGAN CEMERLANG DALAM BM SPM.
RAMLI BINYAHYA
ramliyah@yahoo.com.my
http://ramlibinyahya.blogspot.com

Jumaat, 28 Ogos 2009

ULANG TAHUN KEMERDEKAAN KE-52:UCAPAN KPPM

PERUTUSANKETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIATAN SRI DATO’ HJ AMINUDDIN BIN HJ MOHD DOMSEMPENA SAMBUTAN ULANG TAHUNKEMERDEKAAN NEGARA KALI KE-52
Bismillahir Rahmannir Rahim,Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan SalamSejahtera.
1. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Ilahi keranadengan limpah kurnia-Nya kita dapat menyambut UlangTahun Kemerdekaan Kali Ke-52 pada tahun ini.Sesungguhnya, kemerdekaan ini amat bermakna kepada kitakerana kemerdekaan, kedaulatan dan kemakmuran negaraterus terpelihara. Nikmat yang sedang kita kecapi ini tidakternilai harganya dan bukanlah diperoleh dengan cara yangmudah tetapi hasil daripada pengorbanan dan perjuanganpara pemimpin kita pada masa lampau.
2. Kemerdekaan yang dinikmati kini dapat dikekalkan melaluiperpaduan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum.Kepentingan perpaduan rakyat ini juga ditegaskan olehPerdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Mohd Najib TunRazak melalui konsep 1MALAYSIA yang juga Tema HariKebangsaan kali ini “Rakyat didahulukan Pencapaiandiutamakan.” 1 MALAYSIA ini akan mewujudkankesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan negara. Selainitu, konsep ini dapat menimbulkan semangat patriotik iaituperasaan kasih, sayang dan cinta akan negara.
3. Melalui 1MALAYSIA, pendidikan dan pengetahuan adalahantara prasyarat penting kelangsungan hidup (survival)negara untuk mencapai kemajuan. Peluang murid-muriduntuk berinteraksi berasaskan kurikulum dan penekanannilai-nilai murni akan dapat menemukan rakyat Malaysiapada satu titik persamaan iaitu perpaduan. Perpaduan yang dipupuk sejak di bangku sekolah ini akan dapat menjanakeharmonian hidup bermasyarakat dan sekali gus kita dapatsama-sama berganding bahu membangunkan negara supayadapat duduk sama rendah, ke arah sebuah negara maju.
4. Selain itu, pendidikan dan pengetahuan dapat diperolehmelalui pembacaan. Budaya membaca mampu memperkayadan membuka minda dengan ilmu pengetahuan danseterusnya membangunkan masyarakat. Bermula denganamalan membaca, akan bercambahlah minda yang kreatif daninovatif . Sesuatu tamadun mampu dirancang dan dibinadengan hebat serta dilonjakkan dengan pemikiran yangrasional di samping iltizam yang konsisten untuk memacukegemilangan. Oleh itu, murid-murid perlu mengamalkanbudaya ilmu ini untuk memastikan kecemerlangan diri dalampembentukan modal insan minda kelas pertama kerana”Bangsa Membaca Bangsa Berjaya”.
Guru-guru dan murid-murid yang dikasihi,
5. Kemerdekaan yang dicapai ini mempunyai kaitan denganrakyat yang berjiwa kental dan inginkan kedaulatan. Rakyatyang berjiwa merdeka ialah rakyat yang mempunyai sifatsifatberdikari, berdaya maju, berdaya saing dan mempunyaiminda yang terbuka.
6. Pencemaran nilai budaya dan bangsa merupakan cabaranyang berat yang perlu ditangani oleh guru. Lantaran itu,kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni merupakan agendapenting untuk menyemarakkan dan menyemaikannya kedalam jiwa setiap rakyat Malaysia. Di peringkat sekolah,guru-guru perlu mendidik murid-murid termasuklah budibahasa dan berakhlak mulia. Berdisiplin, bertegur sapa,hormat-menghormati, tutur kata yang sopan, bersedia memohon maaf, mentaati peraturan sekolah danmengutamakan kebersihan serta kesihatan adalah antarasikap yang patut diamalkan.
7. Terdapat segelintir murid yang melanggar peraturan dandisiplin sekolah malah mula terlibat dengan kegiatan jenayahseperti mencuri, peras ugut serta menagih dadah. Separuhdaripada kes pelanggaran disiplin yang berlaku ini adalahberpunca daripada murid itu sendiri seperti sentiasa bersifatmenentang, nakal, malas dan bertindak mengikut perasaan.Kebiasaannya rakan sebaya sangat berpengaruh dalamtingkah laku murid. Di luar rumah pula, murid berdepandengan pelbagai situasi yang banyak mempengaruhi corakkehidupan mereka. Oleh itu, pembinaan jati diri yang kukuh perlu diterapkan ke dalam diri setiap murid sebagai benteng yang mampu mengawal mereka dari melibatkan diri dalamsebarang kegiatan negatif.
8. Dalam hal ini, Kementerian Pelajaran memperkenalkan konsep “Sekolah Penyayang” bertujuan melahirkan muridyang berketrampilan, sekali gus membendung salah lakumurid. Konsep “Sekolah Penyayang” menekankan nilaisayang-menyayangi dan mewujudkan kemesraan antara gurudengan murid serta warga sekolah dengan ibu bapa sertamasyarakat setempat. Apabila wujudnya kemesraan ini,murid akan sentiasa berasa seronok berada di sekolahdisamping menimbulkan rasa sayang terhadap sekolahjusteru merasa bertanggungjawab menjaga nama baik sertareputasi sekolah.
9. Memandangkan penularan wabak H1N1 kini, warga sekolahperlu menjaga kesihatan dan kebersihan diri. Berdasarkan laporan terkini, saban hari ada sahaja kes baru yang dikesansama ada virus yang diimport manpan kes jangkitan di dalamnegara, kita perlu sama-sama melakukan sesuatu untuk mengelakkan diri daripada ancaman H1N1 ini. Oleh hal yang demikian, warga sekolah tidak perlu cemas dan mestimematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa bagimengelakkan penularan wabak yang asalnya tercetus diAmerika Syarikat dan Mexico ini.
10. Generasi yang sihat dan berjiwa merdeka adalahgenerasi yang sensitif terhadap maruah dan martabatnegaranya. Justeru, mereka sanggup berkorban dalam apabentuk jua demi tanah air tercinta supaya sejarah lama tidakberulang kembali. Generasi inilah yang akan menjana kekuatan dan kemajuan negara pada masa hadapan. Oleh itu,besarlah harapan negara agar murid-murid sebagai generasi yang diharapkan dapat mengisi kemerdekaan negara dengan penuh bermakna.
11. Akhir kata, saya ingin mengucapkan Selamat Menyambut Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Kali Ke-52. Marilah kita bersama-sama mengukuhkan perpaduan sesama kita. Di samping itu, kita memperbaharu tekad untuk menghayati erti kemerdekaan yang kita nikmati ini agar dapat menjadikan negara kita berada di mercu kegemilangan.
1MALAYSIA“Rakyat didahulukan, Pencapaian diutamakan.” MERDEKA…MERDEKA…MERDEKA...!

ULANG TAHUN KEMERDEKAAN KE-52:UCAPAN MENTERI PELAJARAN

PERUTUSAN HARI KEBANGSAAN
Y.A.B. TAN SRI MUHYIDDIN BIN HJ MOHD YASSIN
MENTERI PELAJARAN MALAYSIASEMPENA SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN KALI KE-52 TAHUN 2009
Bismillahirrahmanirrahim.Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan SalamSejahtera.
1. Alhamdulillah, pada tahun ini kita menyambut ulang tahunkemerdekaan kali ke-52. Sepanjang 52 tahun negara kita merdeka,kita telah dilimpahi dengan nikmat kebebasan, keamanan danperpaduan di kalangan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaumdan agama. Dengan nikmat kemerdekaan ini, kita telah berjayamemajukan negara dan menempa pelbagai bentuk kejayaan sebagaisebuah bangsa yang merdeka. Sempena dengan sambutan HariKebangsaan pada tahun ini, marilah kita bersama-sama merafakkansyukur di atas segala nikmat kemerdekaan yang telah dianugerahkankepada kita selama ini.
2. Perpaduan kaum merupakan prasyarat utama dalam usaha kitauntuk membina sebuah negara bangsa yang aman, maju danbersatu-padu. Kemerdekaan yang kita kecapi pada hari ini merupakan manisfestasi semangat perpaduan jitu masyarakatberbilang kaum yang telah diamalkan sejak sekian lama. Semangatkerjasama, toleransi dan pemuafakatan yang kukuh ini menjadi titiktolak kepada keharmonian dan keamanan negara yang berterusan.Justeru, adalah menjadi tanggungjawab kita semua sebagai rakyatnegara ini untuk memastikan perpaduan yang kita nikmati terusdipelihara dan diperkukuhkan lagi demi memastikan keamanan,kemajuan dan kemakmuran negara negara yang berterusan.
3. Sebagai institusi yang bertanggungjawab untuk menjayakanagenda membina negara bangsa, Kementerian Pelajaran sentiasaberusaha gigih untuk memperkukuhkan perpaduan di kalangangenerasi muda sejak dari bangku sekolah lagi. Ini termasuklahdengan melaksanakan program berteraskan perpaduan sepertiRancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP). Programyang bertujuan untuk menyemai semangat perpaduan di kalanganmurid ini adalah jambatan kepada integrasi nasional dan perpaduankaum yang akan dapat membantu kita mencapai aspirasi 1Malaysia.
4. Sambutan Hari Kebangsaan yang bertemakan 1Malaysia padatahun ini juga menyuntik semangat baru kepada KementerianPelajaran untuk melebarkan akses pendidikan kepada seluruh rakyatMalaysia, termasuklah mereka yang berada di kawasan luar bandardan pedalaman. Fokus Kementerian Pelajaran sekarang ini ialahuntuk memastikan setiap kanak-kanak di negara ini mendapat akseskepada pendidikan yang berkualiti tanpa mengira kaum dan lokaliti.Selaras dengan hasrat ini, Kementerian Pelajaran sedang3melipatgandakan usaha untuk meningkatkan kadar penyertaankanak-kanak di peringkat pendidikan pra-sekolah di seluruh negaraserta merapatkan jurang pendidikan antara murid bandar dan luarbandar. Walaupun tugas ini bukanlah mudah, saya percaya bahawaianya boleh dilaksanakan dengan adanya komitmen dan tindakanbersepadu seluruh warga pendidik di negara ini.
Guru-guru dan murid-murid yang dikasihi,
5. Peranan utama guru ialah untuk mengisi makna sebenarkemerdekaan. Dalam menghadapi persaingan era globalisasi danmemenuhi keperluan untuk menjadi sebuah negara maju pada hariini, peranan guru menjadi semakin mencabar. Sesungguhnya guruguruberada di barisan paling hadapan untuk melahirkan modal insanyang berpengetahuan, berkemahiran dan berintegriti bagi memacukemajuan negara ke tahap yang lebih tinggi. Lebih-lebih lagi, dalamusaha kita untuk melakukan anjakan daripada ekonomiberpendapatan sederhana kepada ekonomi berpendapatan tinggiyang berasaskan pengetahuan, peranan guru untuk melahirkanmodal insan yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi menjadisemakin penting.
6. Dalam melaksanakan tugas yang amat penting ini, para guruperlu sentiasa bersedia untuk melakukan anjakan paradigma selaridengan perkembangan semasa di peringkat global. Anjakan iniadalah penting bagi memastikan agenda pendidikan negara kita4untuk membina sebuah negara bangsa yang maju dan bersatu-padudapat dicapai sebagaimana dihasratkan.
7. Bagi para murid, anda adalah pemimpin negara pada masahadapan. Sebagai pewaris kepimpinan negara, anda perlumempersiapkan diri dengan menguasai pelbagai bidang ilmu dankemahiran. Hanya melalui penguasaan ilmu dan kemahiran, andadapat menyumbang sesuatu yang berharga kepada negara dansekaligus mengisi makna sebenar kemerdekaan.
Guru-guru dan murid-murid yang dikasihi,
8. Sempena ulangtahun kemerdekaan pada tahun ini, marilah kitabersama-sama memperingati perjuangan dan pengorbanan parapemimpin dan pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Mereka telahberjaya meletakkan asas-asas penting sebuah negara bangsa yangmerdeka dan bersatu padu melalui semangat toleransi danpemuafakatan yang tinggi. Alhamdulillah, asas-asas perpaduan inisemakin diperkukuhkan lagi melalui konsep penerimaan antara kaumyang merupakan sebahagian daripada gagasan 1Malaysia yangdicetuskan oleh YAB Perdana Menteri, Dato’ Seri Mohd. Najib TunAbdul Razak.
9. Kita seharusnya bersyukur kerana dengan nikmatkemerdekaan yang kita kecapi, rakyat Malaysia telah berjayamencipta kecemerlangan dalam pelbagai bidang dan mengharumkannama negara di persada antarabangsa. Sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkansyabas kepada para saintis, ahli ekonomi, kumpulan profesional danjaguh-jaguh sukan kita yang telah menempa kejayaan dalam bidangyang diceburi. Saya berharap agar rakyat Malaysia akan terusmencipta kejayaan demi kejayaan pada masa akan datang.
10. Akhir kata, saya mengambil kesempatan ini untukmengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan Kali Ke-52 kepada semua warga pendidik dan murid di seluruh negara. Marilahkita berganding bahu dan melangkah sehaluan menuju kegemilanganberbekalkan semangat perpaduan, persefahaman dan pemuafakatanyang jitu. Marilah kita sama-sama berdoa agar negara kita Malaysia terus bebas, aman, makmur dan sejahtera.
MERDEKA! MERDEKA! MERDEKA!
Sekian.
Wabillahi al-taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh.

ULANG TAHUN KEMERDEKAAN KE-52:TITAH YDPA

TITAH SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG AL-WATHIQU BILLAH TUANKU MIZAN ZAINAL ABIDINIBNI AL-MARHUM SULTAN MAHMUDAL-MUKTAFI BILLAH SHAHSEMPENA ULANGTAHUNSAMBUTAN ULANG TAHUN KEMERDEKAAN NEGARA KALIKE-52

1Bismillahir Rahmannir Rahim,Al-hamdulillahi Rabbil ‘Alamin,Wabihi Nasta’in .Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh dan salam sejahtera.Alhamdulillah, Beta memanjatkan rasa syukur ke hadrat AllahSubhanahu Wata’ala, atas limpah kurnia-Nya, dapat Beta dan seluruhrakyat menyambut dan meraikan Ulang Tahun Kemerdekaan NegaraKali Ke-52 pada tahun ini. Besarlah harapan Beta semoga sambutankemerdekaan pada tahun ini disambut dengan penuh kesyukuran dankeinsafan daripada seluruh rakyat jelata, khususnya warga pendidik danmurid-murid sekolah.
2. Beta berasa syukur dan berbangga kerana rakyat jelata masihdapat meraikan sambutan kemerdekaan dalam suasana yang penuhharmoni dan semangat perpaduan. Beta percaya bahawa perpaduandalam kalangan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum merupakantonggak keamanan dan kesejahteraan negara. Oleh itu, Beta berharapsupaya nilai-nilai murni yang kita amalkan selama ini dikekalkan bagimelahirkan insan yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti.
3. Beta juga berharap agar negara kita menjadi model kepadanegara-negara lain khususnya dalam kebebasan mengamalkan ajaranagama. Justeru, keharmonian yang dikecapi ini melambangkan2kesefahaman dan toleransi dalam kalangan rakyat yang terdiri daripadapenganut agama yang berbeza. Kesefahaman ini bukanlah mudahuntuk kita perolehi. Tetapi berkat pengorbanan dan sikap bertolakansur dalam kalangan rakyat mengamalkan ajaran agama masingmasing,maka kita berjaya mewujudkan sebuah negara yang makmur.
4. Justeru, Beta berharap para pendidik dan murid-murid perlumenghayati erti kemerdekaan supaya menjadi bangsa yang mendokongcita-cita perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan yang terdahulu.Kesedaran ini akan menyemarakkan semangat cinta akan negara dankesetiaan yang tidak berbelah bahagi. Hal ini bertepatan denganperibahasa Melayu yang berbunyi Di mana bumi dipijak, di situ langitdijunjung. Sehubungan dengan itu, sejarah kemerdekaan negara perludifahami dan dihayati. Beta berharap para pendidik meneruskan usahamurni ke arah melahirkan generasi muda yang celik sejarah. Beta yakin,apabila generasi muda kita celik sejarah, kita berupaya mewujudkanmodal insan yang bertanggungjawab dan berhemah tinggi.
5. Dalam mengekalkan kemerdekaan selama 52 tahun, kita telahdapat menghayati satu kelangsungan amalan yang termaktub dalamPerlembagaan Negara. Hasilnya, tanpa mengira perbezaan kaum danagama, kita berupaya mengekalkan hak kehidupan di dalam negarayang berdaulat ini. Beta berharap agar para pendidik dan murid-muridmenjadikan Perlembagaan Negara sebagai satu wahana ke arahmengekalkan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Oleh itu, kita mampu mengangkat martabat negara ke arah negara maju di mata dunia.
6. Kemajuan yang dinikmati tidak mampu dikekalkan sekiranyakestabilan politik tidak dapat diwujudkan. Justeru, Beta berharap rakyatdapat berpadu tenaga dan fikiran ke arah mewujudkan kestabilan dankeamanan negara yang berterusan. Oleh itu, Beta menyeru agar rakyatdan pemimpin tanpa mengira ideologi politik dan agama bersama-samaseia-sekata merungkai kesejahteraan hidup demi negara tercinta.Hubungan yang erat antara pemimpin dan rakyat, hendaklah “Bagai aurdengan tebing” supaya tiada jurang yang memisahkan rakyat. Betaamat berkenan dengan slogan “Rakyat Didahulukan, PencapaianDiutamakan”. Kesungguhan para pemimpin membela hak rakyatmestilah diutamakan dalam agenda perjuangan memartabatkan negara.Sehubungan dengan itu, negara akan terhindar daripada ancamananasir-anasir jahat yang sentiasa mengintai peluang untuk memecahbelahkanperpaduan rakyat.
7. Beta juga bersyukur kerana negara kita berjaya mengharungi kegawatan ekonomi dengan tabah. Walaupun tempiasnya masihdirasai, namun berkat doa dan usaha gigih para pemimpin negara danrakyat, kita masih mampu mengekalkan kestabilan ekonomi dan dayasaing negara di mata dunia. Dalam hal ini, kita perlu bersyukur keranakesejahteraan hidup rakyat dan kemakmuran negara masih dapatdinikmati sepenuhnya. Oleh itu, Beta menyeru rakyat supaya bersama4sama menggembleng tenaga dan usaha memajukan ekonomi negara.Beta percaya, berkat kerjasama semua pihak, negara dan rakyat akanterus menikmati tahap prestasi ekonomi yang memberangsangkan.
8. Untuk memastikan kemerdekaan negara terus berkekalan, Betaberharap agar rakyat terus berpegang teguh kepada prinsip-prinsipRukunegara. Hal ini demikian kerana apabila kelima-lima prinsip yangterkandung dalam Rukunegara diamalkan, kesedaran, kepatuhan dankesetiaan kepada negara akan terus terpahat di hati sanubari rakyat.Impaknya, akan lahirlah rakyat yang berjiwa patriotik danmengamalkan nilai-nilai murni. Beta juga inginkan rakyat terusmengekalkan perpaduan dan saling menghormati serta bekerjasama,bak kata pepatah Melayu “Yang berat sama dipikul, yang ringan samadijinjing”, dan “Ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni”.
9. Generasi hari ini perlulah mempunyai minda kelas pertamaselaras dengan aspirasi negara iaitu menjadi bangsa yang Cemerlang,Gemilang dan Terbilang. Beta percaya bahawa rakyat yang berakhlakmulia mampu menangkis gejala-gejala negatif seperti rasuah,penyalahgunaan dadah, pecah amanah, gejala sosial dan sikapantinasional. Hal ini amat relevan dengan dasar negara yang mahukannilai-nilai integriti diterapkan dalam kehidupan. Oleh itu, Beta menyerurakyat supaya dapat mengelakkan sikap antisosial yang bolehmenghancurkan keamanan dan kesejahteraan negara.
10. Pada hari ini, dunia menghadapi pelbagai ancaman akibatdaripada pelbagai kesilapan yang dilakukan oleh manusia yang tidakbertanggungjawab. Pelbagai isu berkaitan alam sekitar, penyakit dankeamanan sejagat sering diperkatakan. Oleh itu, Beta menyeru agarrakyat dapat menangani masalah ini secara positif dan rasional. Sikapdan amalan yang berhikmah semestinya mendasari setiap tindakanyang dilakukan. Dalam hal ini, rakyat mestilah sentiasa berfikiranrasional yang Beta yakin menjadi indikator ke arah kejayaan negarabangsa.
11. Harapan Beta agar Ulang Tahun Kemerdekaan kali ini menjadisambutan yang mencetus dan menyemarakkan semangat ‘1MALAYSIA’menjadi kenyataan. Kerukunan hidup mestilah kita utamakan bagimenjamin hidup yang sejahtera dan berkekalan. Oleh itu, Beta jugaberharap para guru dan murid-murid memahami erti kemerdekaandalam erti kata yang sebenarnya. Perjuangan memartabatkan bangsadan negara dalam mengekalkan kelangsungan kemerdekaan negaraperlu diteruskan. Justeru, keberkesanan guru-guru melaksanakantanggungjawab mendidik anak bangsa ialah satu amanah yang mestiditunaikan dengan penuh iltizam.
12. Akhir titah, Beta berdoa ke hadrat Allah Subhanahu Wata’ala agarsambutan ulang tahun kemerdekaan yang kita raikan ini dapatmerealisasikan matlamat mewujudkan keamanan dan kemakmurannegara, selaras dengan tema Ulang Tahun Sambutan Kemerdekaan Kali Ke-52 iaitu 1MALAYSIA. Oleh itu, tema ini mempunyai pengertian yangamat bermakna ke arah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negaramaju mengikut acuan kita sendiri.Selamat Menyambut Ulang Tahun Kemerdekaan Malaysia Kali Ke-52 •
Sekian , Wabillahi Taufik Walhidayah WassalamualaikumWarahmatullaahi Wabarakaatuh •

Khamis, 27 Ogos 2009

PEMERGIAN ALLAHYARHAM SATU KEHILANGAN BESAR BUAT NEGARA

Prof Ismail Salleh meninggal akibat serangan jantung
Oleh Suhana Roslanbhnews@bharian.com.my

KAJANG: Pakar ekonomi, Senator Prof Datuk Dr Ismail Md Salleh, meninggal dunia akibat serangan jantung ketika dalam penerbangan dari China ke Singapura, awal pagi semalam. Isteri Allahyarham, Datin Hasnah Wahab yang turut berada dalam penerbangan itu menemani suaminya mendapati Ismail yang sedang tidur di kerusi sebelahnya tiba-tiba terlentuk kepalanya ke atas bahunya. "Saya dapati suami saya sudah tidak bernyawa dan bila saya pegang, tangannya sudah sejuk," katanya kepada Bernama ketika ditemui di Masjid Ba'alwie di Jalan Lewis di sini sementara menunggu jenazah Ismail diuruskan.
Hasnah berkata, suaminya meninggal dunia dalam kapal terbang kira-kira 2.30 pagi iaitu kira-kira sejam suku sebelum pesawat itu dijadual tiba di Lapangan Terbang Changi, Singapura. Beliau berkata, Ismail, 61, ke China kerana menghadiri satu mesyuarat mengenai urusan universitinya, International University College of Technology Twintech. Mereka bertolak 25 Ogos dan pulang malam 26 Ogos serta dijadual tiba di Singapura pada 3.45 pagi.
Sebaik tiba di Singapura, jenazah Ismail dibawa ke Hospital Besar Singapura kira-kira 8 pagi untuk dibedah siasat bagi mengetahui punca kematian. Jenazah kemudian dibawa ke Lapangan Terbang Senai, Johor untuk diterbangkan oleh pesawat ke Lapangan Terbang Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM), Subang di sini. Hasnah berkata, jenazah suaminya akan dibawa ke rumah mereka di Kajang.
Beliau terkilan kerana arwah suaminya tidak sempat melihat majlis perkahwinan pertama anak mereka pada hujung tahun ini. Abangnya, Zakaria Md Salleh, 64, berkata adiknya memang mempunyai penyakit buah pinggang dan beliau mengetahui mengenai kematian Allahyarham jam 3 pagi selepas dihubungi seorang anaknya. Di KAJANG: Jenazah Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Sungai Kantan, di sini, pada jam 10.30 malam tadi. Terdahulu, jenazah Allahyarham disembahyangkan sekali lagi selepas solat tarawih sebaik tiba di rumahnya kira-kira jam 9 malam dari Lapangan Terbang Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM), Subang.

Selasa, 11 Ogos 2009

H1N1: SANGAT BAHAYA

KUALA LUMPUR 7 Ogos – Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, wabak selsema babi atau influenza A (H1N1) kini telah menjadi ancaman serius kepada negara dan menasihati orang ramai supaya tidak menghadiri majlis perhimpunan di tempat-tempat awam.
Beliau meminta semua rakyat mengambil langkah pencegahan secara menyeluruh ekoran angka kematian H1N1 meningkat kepada 15 sehingga hari ini dan banyak sekolah serta institusi pendidikan tinggi ditutup kerana terdapat kes jangkitan.
“Kalau (majlis) perhimpunan itu tidak perlu, tidak perlulah melainkan ada sesuatu mendesak. Tapi bila ada perhimpunan, kita akan tambah risiko kita kerana penyakit ini akan merebak,” katanya kepada pemberita selepas merasmikan Konvensyen Industri Sukan Malaysia di sini hari ini.
Selain menangguhkan kegiatan di kawasan umum, Najib berkata, langkah pencegahan daripada segi kebersihan boleh dilakukan seperti membasuh tangan dan memakai topeng terutama ketika berada atau hadir dalam majlis yang terbuka.
“Dari segi kesihatan kebersihan, kita hendaklah selalu mencuci tangan. Sebelum saya masuk tadi, saya telah cuci tangan sebab saya telah bersalaman dengan begitu ramai orang.
“Kalau kita perlu memakai topeng, pakailah. Tidak ada apa-apa kerugian,” katanya. - Bernama.
Saya berpendapat alangkah baiknya jika kita rakyat Malaysia mematuhi arahan yang diberikan oleh pihak Kementerian Kesihatan supaya apa juga perhimpunan dilarang termasuklah:
1. Menutup semua sekolah untuk sementara sehingga penularan H1N1 berkurangan.
2. Menutup semua pusat pengajian tinggi awam @ swasta untuk sementara.
3. Jualan Murah di pusat membeli belah utama seluruh negara.
4. Demonstrasi jalanan oleh semua parti politik @ NGO.
5. Semua pertandingan sukan @ rekreasi yang melibatkan orang ramai.
6. Majlis kenduri kahwin.
7. Majlis Anugerah.

Khamis, 6 Ogos 2009

PERIBAHASA

Peribahasa
Menurut
Za'ba, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar dan bijak perkataannya.
Peribahasa tradisi merujuk kepada peribahasa yang digunakan dalam pertuturan sehari-harian atau secara bercetak sebelum tarikh kemerdekaan. Peribahasa moden pula merujuk yang dicipta selepas tarikh tersebut. Peribahasa merupakan sabahagian daripada bahasa
kiasan dalam budaya Melayu.
Keindahan peribahasa merupakan cara sesuatu peribahasa itu digunakan, yang membina minda. Tetapi pada masa kini, pelbagai peribahasa dicipta yang memaksa pelajar-pelajar menghafalkan seberapa banyak peribahasa seperti robot.
Peribahasa yang baru dicipta ini memberikan peluang kepada penerbit buku melariskan buku masing-masing dengan mengisi buku masing-masing dengan peribahasa moden yang janggal, dengan setiap penerbit menghasilkan peribahasa masing-masing.
Selain itu, peribahasa yang baru dicipta ini juga mendorong kepada merosakkan bahasa, kerana sesetengah daripadanya hanya dibuat secara serkap jarang tanpa sebarang penyeliaan oleh sebarang pihak.
Sebagai contoh (ciptaan sendiri):
Seperti tetikus tanpa wayar / Seperti tetikus lepas tambatan.
Penjelasan:Tetikus dahulu terikat kepada komputer dan tidak bebas bergerak. Bagaimanapun, tetikus moden tanpa wayar bebas bergerak tanpa perlu terikat dengan komputer.
Ertinya: Seseorang yang dahulunya terikat kini bebas hendak kemana-mana sahaja.
Contoh penggunaan: Aminah kini bebas pergi ke disko semenjak dia keluar dari rumah keluarganya dan berpindah di kampung ke bandar, seperti tetikus lepas tambatan.

Rabu, 5 Ogos 2009

MASIH ADA LAGI RAKAN YANG KELIRU

Buat rakanku yang budiman!
Baru sekejap tadi, ada seorang rakan memanggilku melalui telefon bimbit bertanya khabar dan dalam khabar itu ada pertanyaan yang cukup penting tentang nilai jati diri dan bangsa diselitkan: salah satunya penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Malaysia. Ada orang guna bahasa Malaysia dan ada orang guna bahasa Melayu. Tapi, saya yakin guru yang mengajarkan Bahasa Melayu di Malaysia masih menggunakan mata pelajaran Bahasa Melayu dan masih mengajarkan subjek Bahasa Melayu dengan bahasa pengantar bahasa Melayu. Tak tahulah, cikgu subjek lain: harap-harap mereka suka menggunakan bahasa Melayu daripada bahasa Malaysia. Hal ini kerana, orang Cina, India, dan bangsa lain di Malaysia yang sedang makan, sedang minum, sedang berbual, sedang tidur sebilik, atau apa juga bersama-sama orang Melayu, pastinya sedang bertutur menggunakan bahasa Melayu bukannya bahasa Malaysia. Setakat ini, saya belum jumpa lagi bidang fonologi, bidang morfologi, bidang sintaksis, dan bidang semantik dalam bahasa Malaysia (mungkin bahasa Malaysia ini ada campuran fonologi bahasa Melayu + Cina + India + Kadazan-dusun+ lain-lain). Kalau ada bentuk baharu ini, mungkin kita boleh cuba-cuba gunakan. Kalau mantap, kita aplikasikan di peringkat prasekolah dulu, sekolah rendah tahap satu, sekolah rendah tahap dua, peringkat menengah rendah. peringkat menengah atas, peringkat IPT, peringkat menteri, dan sebagainya. Macam masa kita nak perkenalkan PPSMI dulu tu. Kalau berjaya ok, kalau tak berjaya...nak buat macam mana: tapi kawan kita dah banyak kumpul duit BISP. Tapi tak lama lagi dah tak ada PPSMI, kena bayar balik ke BISP tu, bayar balik tak mungkin kok...
Pada saya, bahasa Melayu itu cukup sinonim dengan bangsa Melayu dan bangsa lain yang pernah menerima pendidikan di Malaysia dan belajar subjek Bahasa Melayu: lagipun bahasa Melayu ada sistem tatabahasanya yang semakin hari semakin mantap (bangsa lain tak sibuk pun nak ubah-ubah kita pulak nak ubah). Tak perlulah saya mengaitkan bahasa Melayu dengan Perkara 152 Perlembagaan Peresekutuan dan Akta Bahasa. Biarlah orang lain membicarakannya. Bagi saya, seronok kalau semua penduduk Malaysia tak kira menteri, guru, atau sesiapa sahaja yang diwartakan sebagai warganegara tahu bagaimana fonem [a], [e], [i], [o], [u] diujarkan dengan betul dan tepat: janganlah kita membicarakan soal nama bahasa Malaysia atau bahasa Melayu: manakah yang betul? kerana masih ada antara kita yang gagal mengujarkan aksara ini dengan betul dan tepat. Biarlah nama bahasa Melayuku, menjadi kekal di Tanah Melayu, milik bangsa Melayu yang satu dan menjadi penyatu buat semua bangsa yang pernah menyebut aksara ini dalam bahasa Melayu suatu ketika dulu (mungkin masa di darjah satu, atau di tingkatan satu, atau di tahun satu di universiti). Wahai sahabatku, teruslah menyebut, merangkaikan aksara itu hingga menjadi kata, frasa, ayat yang bernilai untuk dijaja di peringkat global. Terima kasih bahasa Melayu.