Selasa, 12 November 2013

MAKLUMAT TAMBAHAN: KERJA RUMAH MACA CUTI TINGKATAN 4 BESTARI DAN TINGKATAN 4 CEMERLANG

Semua pelajar perlu menulis karangan yang diberikan dalam buku latihan karangan tingkatan empat.

Isnin, 11 November 2013

KERJA RUMAH MASA CUTI TINGKATAN 4 BESTARI DAN 4 CEMERLANG 2013 (CUTI AKHIR TAHUN)

Soalan:
Anda ingin menyertai peraduan menulis esei untuk disiarkan dalam majalah pendidikan.  Tajuk yang anda pilih ialah "Kepentingan Pendidikan kepada Rakyat dan Negara".  Tulis rencana anda itu selengkapnya.  (Karangan anda mestilah melebihi 350 patah perkataan)

Cadangan Isi:
1. Melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan
2. Meningkatkan kualiti hidup rakyat
3. Melahirkan pemimpin negara yang berkualiti
4. Memajukan negara dalam pelbagai sektor pembangunan
5. Meningkatkan imej negara

Isi di atas merupakan cadangan sahaja, pelajar boleh mencari isi lain yang lebih tetapt dan lebih sesuai.

Cadangan Sumber:
1. Majalah Wadah Siswa
2. Laman sesawang yang sesuai
3. Akhbar tempatan yang sesuai
4. Majalah pendidikan yang sesuai

Semoga anda berjaya menyiapkan tugasan ini dengan cemerlang.  Jika ada sebarang masalah untuk menyiapkan tugasan ini sila hubungi:

RAMLI BIN YAHYA
0137242909
E-MEL: ramlibinyahya@gmail.com