Sabtu, 22 September 2012

GURU KREATIF PASTINYA PELAJAR AKTIF...SATU ANJAKAN



GURU KREATIF MENINGKATKAN PENCAPAIAN PELAJAR
1.    Guru perlu kreatif semasa pembelajaran dan pengajaran:
i.              Menguruskan papan kenyataan di dalam bilik darjah
a.    Banyak bahan grafik, isi penting, formula, gambar, senarai laman sesawang
b.    Sentiasa menukarkan bahan dalam tempoh tertentu
c.    Mengaktifkan papan kenyataan melalui aktiviti pembelajaran
d. Mengaktifkan jawatankuasa mata pelajaran di bilik darjah untuk menguruskan papan kenyataan di bilik darjah.
ii.             Menguruskan aktiviti yang melibatkan pelajar
a.    Mewujudkan aktiviti kelas (penglibatan semua pelajar), aktiviti kumpulan (penglibatan dalam kumpulan), aktiviti rakan sebaya (aktiviti secara berpasangan), dan aktiviti individu (membantu pelajar secara individu)
b.    Ahli kumpulan boleh terdiri daripada kumpulan tahap pencapaian yang sama atau hampir sama ATAU ahli kumpulan yang terdiri daripada pelbagai tahap pencapaian
c.    Memudahkan guru mengesan tahap kebolehan ahli dalam kumpulan
iii.            Menguruskan teknik penyoalan di bilik darjah
a.    Menyoal menggunakan teknik penyoalan secara bercapah atau bertumpu
b.    Menyoal secara kelas atau individu
c.    Teknik penyoalan yang menekankan KBKK dan pemikiran tinggi
d.    Penyebaran soalan mencakupi semua ruang pembelajaran di bilik darjah.
iv.           Menguruskan bahan bantu belajar  
a.    Pelbagai dan mencabar
b.    Meliputi kecerdasan pelbagai (muzik, kenistetik, logik-metametik, alam sekitar, sastera, dll)
c.    Akses daripada Internet (U-Tube, iklan televisyen, gambar akhbar, majalah, dll)
d.    Penggunaan Majalah Dalam Kelas yang meliputi pelbagai bahan pengajaran daripada pelbagai subjek.
2.    KESAN KEPADA PELAJAR DAN GURU
 1. Pembelajaran menjadi aktif, pantas, seronok, membantu pelajar dan membolehkan mereka sentiasa beredar dari tempat duduk mereka, berlegar-legar dan melahirkan perasaan mereka secara berani.
 2. Pembelajaran yang aktif diperlukan bukan sahaja untuk menambah keseronokan tetapi juga untuk menghormati individu dan tahap kecerdasan pelajar yang berbeza-beza.
 3. Membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai   kemahiran belajar melalui pengalaman dan pengetahuan yang boleh dikongsi.
 4. Selari dengan pembelajaran masteri yang menekankan pelbagai keperluan dan kecerdasan serta memastikan  murid dapat menguasai hasil  pembelajaran yang ditetapkan.
 5. Murid diberikan peluang untuk maju mengikut kadar  keupayaan mereka sendiri.
 6. Menggalakkan penggunaan pelbagai kaedah mengajar dan belajar.
 7. Guru boleh memilih pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid.
 8.  Meningkatkan minat murid terhadap pembelajaran dan kesediaan untuk menerima input melalui perubahan strategi pembelajaran.
 9.  Keberkesanan pengajaran bergantung pada pengolahan  teknik dan penggunaan bahan bantu dan teknologi yang merangsang serta menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif, berkomunikasi dan berinteraksi.
 10. Penggunaan perpustakaan, pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkan dalam p & p.
 •    Akhbar, majalah, buku rujukan, kamus, Internet, perisian bahan pengajaran serta bahan sastera dan bukan sastera hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.Bahan itu juga boleh dijadikan aktiviti pengayaan dan bahan bacaan tambahan serta bacaan luas.
 • Menggalakkan pelajar mengakses maklumat melalui laman sesawang guru-guru yang cemerlang untuk mendapatkan maklumat tambahan:  contoh: http://ramlibinyahya.blogspot.com

3          MATLAMAT AKHIR
 •  Melahirkan pelajar yang cemerlang dan mampu berfikir, bertindak, serta menyelesaikan masalah dengan cepat, sistematik, dan memberikan impak positif kepada diri, masyarakat, dan negara.
 •  Memperoleh kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan awam di sekolah
 •  Membentuk disiplin diri dan mampu mengatasi masalah dalam situasi yang mencabar
 •  Memperteguh akidah dan nilai murni melalui penghayatan agama dan moral serta pembentukan sahsiah yang cemerlang

KEJAYAAN KITA PADA MASA HADAPAN...
 • Menyokong penuh Pelan Pembangunan Pendidikan (2013-2025) untuk meningkatkan kualiti kepemimpinan sekolah demi melahirkan pengurusan sekolah yang berkualit
 • Menggunakan tenaga guru yang berkualiti di sekolah atau di PPD untuk membantu guru-guru meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran yang lebih efisyen ketika di bilik darjah.
 • Mewujudkan pembelajaran yang lebih menekankan kepada Pendekatan Didik-Hibur bagi merangsang pembelajaran yang menyeronokkan kepada semua pelajar di peringkat sekolah rendah dan menengah.

Rabu, 5 September 2012

PANTUN BUDI BAHASA DALAM WADAH SISWA BIL. 2/2012

Pembetulan Pantun:

Pohon rendang dilitupi awan,
Batangnya untuk bergantung;
Buahnya untuk dibuat makan,
Daunnya untuk berlindung.

Terang bulan masa belayar,
Kilatnya sampai ke Kampung Tanjung;
Berjuang tak minta dibayar,
Berkhidmat tak minta disanjung.