Selasa, 13 Ogos 2013

AKTIVITI TAMBAHAN PELAJAR

SENARAI TUGASAN PELAJAR DARI 19.8.2013 (ISNIN)  HINGGA 23.8.2013 (JUMAAT) TINGKATAN 5 B, 5 M, 4 B, DAN 4 C
RAMLI BIN YAHYA, GURU CEMERLANG BAHASA MELAYU http://ramlibinyahya.blogspot.com

KELAS
TARIKH
MASA
SUMBER BAHAN
TAJUK
BENTUK AKTIVITI
5 M
19.8.2013 (I)
2 dan 3
Modul Citra Bahasa
Karangan: Manfaat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (MS: 38-39)
Menyalin karangan
21.8..2013 (R)
2 dan 3
Majalah Wadah Siswa Bil 10/2013
Buku Rumusan: 10 Isu Alam Sekitar (MS: 32-33)
Mencatat Maklumat
23.8.2013 (J)
4 dan 5
Modul Citra Bahasa
Komsas:
Cerpen Biarkan Samudera Set 2 (MS:87)
Cerpen Melissa Set 2 (MS:88)
Cerepen Pemain Catur Set 2 (MS:89)
Menjawab soalan
5 B
20.8.2013 (S)
10 dan 11
Modul Citra Bahasa
Karangan: Manfaat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (MS: 38-39)
Menyalin karangan
22.8.2013 (K)
3 dan 4
Majalah Wadah Siswa Bil 10/2013
Buku Rumusan: 10 Isu Alam Sekitar (MS: 32-33)
Mencatat Maklumat
23.8..2013 (J)
8 dan 9
Modul Citra Bahasa
Komsas:
Cerpen Biarkan Samudera Set 2 (MS:87)
Cerpen Melissa Set 2 (MS:88)
Cerepen Pemain Catur Set 2 (MS:89)
Menjawab soalan
4 B
19.8.2013 (I)
6 dan 7
Modul Citra Bahasa
Karangan: Langkah-langkah mengatasi Pencemaran Alam Sekitar (MS: 47-49)
Menyalin karangan
21.8.2013 (R)
9 dan 10
Majalah Wadah Siswa Bil 10/2013
Buku Rumusan: 10 Isu Alam Sekitar (MS: 32-33)
*Sila ambil Majalah Wadah Siswa di atas meja saya dan hantar semula majalah itu sebelum balik
Mencatat Maklumat
22.8.2013 (K)
1 dan 2
Modul Citra Bahasa
Komsas:
Cerpen Biarkan Samudera Set 2 (MS:87)
Cerpen Melissa Set 2 (MS:88)
Cerepen Pemain Catur Set 2 (MS:89)
Menjawab soalan
4 C
19.8.2013 (I)
10 dan 11
Modul Citra Bahasa
Karangan: Langkah-langkah mengatasi Pencemaran Alam Sekitar (MS: 47-49)
Menyalin karangan
20.8.2013 (S)
8 dan 9
Majalah Wadah Siswa Bil 10/2013
Buku Rumusan: 10 Isu Alam Sekitar (MS: 32-33)
*Sila ambil Majalah Wadah Siswa atas meja saya dan hantar semula majalah itu sebelum balik untuk digunakan oleh pelajar 4B pada hari Rabu
Mencatat Maklumat
21.8.2013 (R)
6 dan 7
Modul Citra Bahasa
Komsas:
Cerpen Biarkan Samudera Set 2 (MS:87)
Cerpen Melissa Set 2 (MS:88)
Cerepen Pemain Catur Set 2 (MS:89)
Menjawab soalan