Jumaat, 10 April 2009

SEMANTIK - MAKNA

SITI HASRINA BINTI JOHARI (TG6AC)
SYAFIQAH NADZIRA BINTI MASTURA (TG6AC)
NAMA GURU: ENCIK RAMLI BIN YAHYA
=================================================================

DEFINISI SEMANTIK

· Semantik dalam bahasa inggeris (semantics)
· Dalam bidang linguistik semantik ialah mengkaji makna dalam sesuatu bahasa.
· Berasal dari bahasa yunani “sema” maksudnya tanda / lambang.
· Semantik juga dapat diertikan sebagai ilmu yang menyelidiki paduan tanda-tanda / lambang-lambang yang menghasilkan bahasa serta ertinya.
· Istilah semantik (semiotic,semilogi dan semasiologi).
· Bahasa terdiri dari kumpulan ayat , manakala ayat terbina daripada rentetan kata.
· Semantik dapat ditakrifkan sebagai kajian tentang makna morfem,kata.frasa ,dan ayat dalam sesuatu bahasa.

KONSEP DAN MAKNA

· Konsep dan makna sesuatu kata dapat dianalisis dengan berdasarkan tiga komponen.
· Kata (sama dalam bentuk bunyi atau tulisan) konsep atau makna (bentuk abstrak yang tercipta dalam fikiran) dan rujukan.(benda konkrit yang dirujuk),
· Setiap kata (tanda linguistik) mengandung dua unsur iait yang diertikan (singnified) dan yang mengertikan (signifier).
· Diertikan bermaksud konseo atau makna yang didukung oleh kata.
· Mengertikan pula bermaksud kata yang terbentuk daripada fonem-fonem bahasa berkenaan.
· Terdapat hubungan yang wujud antara kata (dalam bentuk lambang bunyi) dengan makna kata tersebut.
· Contohnya, apabila seseorang itu menyebut kata kucing, maka secara automatik dalam fikirannya akan terbayang haiwan yang dinamakan kucing itu.
· Hubungan antara kata dengan konsep dan konsep benda yang dirujuk adalah bersifat langsung.
· Manakala kata dengan benda yang dirujuk adalah bersifat tidak langsung.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan