Jumaat, 10 April 2009

SINTAKSIS - PROSES PENERBITAN AYAT

NORAZWA BINTI RAHIMAN (tg 6ac)
SITI NAZIRAH BINTI SAMSUDIN (tg 6ac)
NAMA GURU : ENCIK RAMLI BIN YAHYA
============================================================================
KONSEP AYAT TERBITAN
v Struktur permukaan berpunca daripada suatu ayat yang lain kecuali menyerupai ayat dasar.Wujud pada peringkat struktur dalaman dan wujud dalam bentuk yang serupa.
v Proses gramatis melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah struktur memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau frasa.Proses transformasi mengakibatkan pengguguran,penyusunan dan perluasan.

TAJUK: PROSES PENERBITAN AYAT
PROSES PENGGUGURAN
v Pengguguran unsur-unsur daripada binaan ayat pada peringkat struktur permukaan unsur yang digugurkan tidak lagi wajib.
Pengguguran FN sebagai subjek.
Kata ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah. Contoh,awak semua pergi dari sini = pergi dari sini.
Pengguguran subjek serupa dalam kata majmuk. Contoh,Dia sangat pandai kerana dia rajin belajar = dia sangat pandai kerana rajin belajar.
Pengguguran frasa predikat.
FK yang serupa. Contoh, Adik Ali belajar di England dan sepupunya belajar di England.= Adik Ali dan sepupunya belajar di England.
FN yang serupa. Contoh, Bendera Malaysia lambing negara dan lagu kebangsaan lambing Negara = Bendera Malaysia dan lagu kebangsaan lanbang Negara.
FA yang serupa. Contoh, Adik saya sangat rajin.Adik Ali sangat rajin = Adik saya dan adik Ali sangat rajin.
Frasa Sendi Nama yang serupa. Contoh, Dua masih di kampung dan isterinya masih di kampung = Dia dan isterinya masih di kampung.
Pengguguran bahagian-bahagian frasa predikat.
Pengguguran oleh FN dalam ayat pasif. Contoh, Dia dipukul oleh bapanya = Dia dipukul.
Pengguguran kata bantu yang serupa. Contoh, Dia boleh menyanyi dan dia boleh menari = Dia boleh menyanyi dan menari.
Penggunaan FN sebagai objek yang serupa. Contoh, Daud memukul penjahat itu dan Daud menumbuk penjahat itu = Daud memukul dan menumbuh penjahat itu.
Penggunaan FN sebagai objek selepas KK yang membawa makna adjektif. Contoh, kejadian itu sunguh menakjubkan kami = kejadian itu sunguh menakjubkan
Pengguguran FN yang menduduki frasa relatif.

Contoh, Orang tua itu bapa saya.Orang tua itu memakai serban = Orang tua yang memakai serban itu bapa saya.
Pengguguran KN yang berfungsi sebagai inti dalam FN
FN penerangan bukan daripada kelas KN.KN boleh digugurkan. Contoh, kegiatan bersenam boleh menyihatkan badan = Bersenam boleh menyihatkan badan.

PROSES PENYUSUNAN SEMULA
Ayat asal diubah susunannya dan diterbitkan semula dalam satu struktur ayat gramatis yang baharu.
Mengakibatkan perubahan kata-kata lain pada ayat yang diterbitkan.
Tidak membawa perubahan pada makna ayat.
Penyusunan semula.
Berlaku melalui proses transformasi pasif. Contoh, Ali memendang bola itu = bola itu di tendang oleh Ali.
Penyusunan semula FN sebagai objek
Mengandungi objek tepat dan objek sipi. Contoh, Ali menghadiahi Ahmad sebuah buku = Ali menghadiahkan sebuah buku kepada Ahmad.
Penyusunan semula melalui ayat songsang.
Mengandungi keterangan tempat,masa, syarat dan musabab. Contoh, Orang tua itu pergi ke sungai =Ke sungai orang tua itu pergi.

PROSES PELUASAN
Penambahan unsur-unsur dalam ayat yang baharu disebut peluasan ayat.
Peluasan FN sebagai subjek
Diluaskan melalui pemancangan ayat relatif. Contoh, Budak itu adik saya.Budak itu membaca buku = Budak yang membaca buku itu adik saya.
Peluasan frasa predikat
FN direlativisasikan berfungsi sebagai subjek.Ayat akan di pancangkan. Contoh, Ali mengusik budak itu.Budak itu cantik = Ali mengusik budak yang cantik itu.
Peluasan dengan kata hubung.
Proses pengabungan ayat melibatkan 2 konstituen yang sama.
Menggunakan kata hubung seperti dan,tetapi,kerana, jika dan walaupun.menghasilkan ayat terbitan bersifat peluasan. Contoh, Ali pergi ke sekolah.Osman pergi ke sekolah = Ali dan Osman pergi ke sekolah.
Peluasan melalui proses komplementasi
Proses pengubahan ayat menjadi FN dan memancang pada ayat yang lain menghasilkan peluasan kepada ayat. Contoh, Dia melaporkan sesuatu.Ali sakit tenat = Dia melaporkan bahawa Ali sakit tenat.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan